VYRÁBĚJTE FILTRY!

Dále vyzýváme firmy, které potřebné kapacity mají, aby si osvojily naší myšlenku a co nejrychleji začaly vyrábět a distribuovat toto funkční řešení mezi lidi. 

Materiál

V současné době vyrábíme nanovlákenné filtry na bázi polyvinyl butyralu a polyamidu 6. Výhodou je jejich nezávadnost, dostupnost, cena a vysoká produktivita. Tyto vrstvy dokážou zachytit 50 až 90 % částic o velikosti 100 nm, v závislosti na použité technologii a polymeru, což je přibližně velikost koronaviru.

Covid-19 ke své aktivitě potřebuje být obalen vodou ve svých kapsidách a vyskytuje se téměř výhradně v aglomerátech. Takové kapénky pak dosahují velikosti kolem 50 mikro metrů, což je téměř tisícinásobek velikosti samotného viru. Tyto kapénky pak dokáže nanovlákenná vrstva odfiltrovat zcela. Bylo nutné optimalizovat vrstvu nanovláken tak, aby byl zajištěn dostatečný záchyt a zároveň bylo možné skrze membránu dýchat.

 

Ve spolupráci s ostatními univerzitami intenzivně vyvíjíme a testujeme nové vrstvy dopované látkami, jež budou schopné vir zachycený v nanovláknech okamžitě ničit a zároveň nebudou zdraví škodlivé.

 

Samotná nanovlákna používáme a testujeme ve zdravotnictví již 15 let a nebyl zaznamenán jediný případ škodlivosti na zdraví způsobené jejich možným vdechnutím, jak je tomu například u azbestu. To je způsobeno zejména jejich složením a zároveň morfologií, kdy vlákna tvoří souvislou vrstvu podobně jako hustá pavoučí síť. Není proto možné, aby se samotná vlákna uvolnila a došlo k jejich vdechnutí. 

 

rOUŠKY S FILTRY PRO VŠECHNY!

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh