VĚDECKÁ SPECIFIKACE

Filtr je tvořen přeložením jedné vrstvy modré/bílé netkané textilie spubond, na který jsou naneseny tři nanovlákenné vrstvy. Složením vznikne útvar mající na povrchu modré/bílé spunbondové vrstvy svírající šest/osm vrstev nanovlákenných. 

Snímky PVB

Snímky PVB nanovlákenné vrstvy pořízené pomocí elektronového skenovacího mikroskopu při dvou různých zvětšeních.

Snímky SMS na kterých je patrné porovnání průměrů vláken spunbondu a nanovláken vyrobených metodou střídavého elektrického zvlákňování.

Snímky SMS

Materiálové složení:

  • Spunbond, výrobce PFNonwovens, složený s polypropylenu a polyetylenu.

  • Nanovlákenná vrstva je vyrobena na Technické univerzitě v Liberci z polyvinylbutyralu (Mowital B 60 H, výrobce Kuraray) metodou střídavého elektrického zvlákňování (AC Electrospinning). 

Test provedené metodou Most Penetrating Particle Size ukazují silně nelineární závislosti efektivity filtrace a tlakového spádu částic o rozměru 100 nm. Testy byly provedeny laskavostí Vladimíra Ždímala, Ph.D., head of Department of Aerosols Chemistry and Physics, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS. 

Snímek obrazovky 2020-03-22 v 16.55.38.p
Snímek obrazovky 2020-03-22 v 16.55.50.p

Závislost efektivity záchytu částic o charakteristickém rozměru 100 nm na výrobní rychlosti pilotní linky pro výrobu nanovlákenného materiálu metodou střídavého elektrického zvlákňování (AC Electrospinning). Pro přehlednost závislosti jsou experimentální body proloženy hladkou křivkou. Naměřeno - Vladimir Ždímal, Ph.D., head of Department of Aerosols Chemistry and Physics, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS.

Závislost tlakového spádu na nanovlákenném filtru při náběhové rychlosti proudění 10 m/min na výrobní rychlosti pilotní linky pro výrobu nanovlákenného materiálu metodou střídavého elektrického zvlákňování (AC Electrospinning). Pro přehlednost závislosti jsou experimentální body proloženy hladkou křivkou. Naměřeno - Vladimir Ždímal, Ph.D., head of Department of Aerosols Chemistry and Physics, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS.

rouskystulou
rouskystulou

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) – (červeně) Polyvinylbutyral, polymer pro výrobu nanovláken, Movital B 60 H, výrobce Kuraray je vstupní surovinou pro výrobu. Uvedená křivka je pro druhý cyklus ohřevu. (černě) DSC vyrobených nanovláken. Polymer je amorfní s teplotou skelného přechodu 70o C. Uvedená křivka je pro druhý cyklus ohřevu.

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) – (červeně) DSC vyrobených nanovláken. Polymer je amorfní s teplotou skelného přechodu 70o C. Uvedená křivka je pro druhý cyklus ohřevu.  (černě) Polyvinylbutyral, polymer pro výrobu nanovláken, Movital B 60 H, výrobce Kuraray je vstupní surovinou pro výrobu. Uvedená křivka je pro první cyklus ohřevu. Tvar DSC křivky svědčí o probíhajících exo a endotermických procesech v průběhu ohřevu.

rouskystulou
rouskystulou

Základní informace o použití AC ElectroSpinningu, avšak k výrobě lineárních útvarů, jsou k dispozici zde: ZDROJ ZPRÁVY ZDE!