FILTRY VE VÝROBĚ! Firma DRYLOCK začala s produkcí

Schůzka zástupců TUL a kraje ze dne 27. března 2020 ve firmě DRYLOCK, kde došlo k oficiálnímu vyjádření k médiím.


Vyjádření firmy DRYLOCK z předešlého dne:

Jak už možná víte, spolu s dalšími firmami jsme se zapojili do výroby bavlněných roušek :). Naším úkolem bude výroba vložných filtrů. Včera ráno jsme vyzkoušeli zpracovat první roli materiálu s nanovrstvou od firmy ELMARCO. A k radosti všech to šlo velmi dobře. Na lince, kterou jsme upravili, tak zvládneme momentálně vyrobit cca 200 ks/min. Kvalitu filtrů zkontrolovala TUL a výsledky jsou výborné, dosáhly úrovně FFP2. Pokud vše půjde dobře, jsme schopni jich denně vyrobit až 100 000💪.

Výrobu financuje Liberecký kraj ze svého krizového fondu. Nejprve se budou zásobovat složky integrovaného záchranného systému ČR, a pak by se měl nastavit systém zásobování prostřednictvím krizových štábů v obcích. Z toho důvodu nemůžeme poskytnout filtry nikomu jinému než Libereckému kraji.

Velké poděkování patří týmu prof. Davida Lukáše, který je odborným garantem tohoto projektu. Děkujeme také našim technologům, programátorům, údržbářům a mnohým dalším za velké pracovní nasazení! Jmenovitě pak Martinu Pelclovi, Jiřímu Mrázkovi, Matěji Rakoušovi a Martinu Nevečeřalovi, kteří pracovali už od soboty na realizaci tohoto projektu💙.

Zdroj: Drylock CZ